Το επάγγελμα

Ένας ανώνυμος άντρας ταξιδεύει μια μέρα στη δουλειά του, σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *