παυσίφωνο halting the mouth, prefixing the eye, in Unicode UTF-8 encoding

Δημοσιεύματα σχετικά με ‘απόλυση’

Η πρώτη μέρα ενός απολυμένου (αλλά τυχερού) υπαλλήλου.

09η 18ου του σωτηρίου έτους 2014 · Στην κατηγορία ιδιοφωνίες

7:00
Ξύπνημα.

7:01
Συνειδητοποίηση ότι δεν έχω να πάω στη δουλειά.

7:30
Ξύπνημα και αφαίρεση τσίμπλας.

7:50
Έξοδος για γυμναστήριο.

8:05
Ξεκίνημα διαδρόμου του γυμναστηρίου και απορία για το πώς και το πότε βρέθηκα πάνω του.

8:10
Έναρξη γυμναστικής.

(more…)

...