Μοναδική ομιλία που θα εμπνεύσει τις σκέψεις σας

Μια ομιλία σε εκδήλωση TED πιο πραγματική από οποιαδήποτε άλλη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *